6 สิ่งน่ารู้ก่อนจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์

หลายๆคนอาจเคยมีความคิดที่จะจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อเอามาใช้ตอบโจทย์งานต่างๆภายในองค์กร หรือช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกระกวนการทำงานขององค์กร ซึ่งก่อนที่คุณจะจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ มีหลายสิ่งที่คุณต้องเตรียมไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้ผลลัพธ์ตรงตามที่ต้องการ ดังนี้

1. กำหนดขอบเขตและความต้องการของโครงการอย่างชัดเจน 

โดยเขียนรายละเอียดของซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการพัฒนา ว่ามีฟังก์ชันการทำงานอย่างไร มีองค์ประกอบหรือส่วนประกอบอะไรบ้าง ต้องการรองรับการใช้งานบนแพลตฟอร์มใด เป็นต้น ยิ่งรายละเอียดมากเท่าไร ทีมพัฒนาก็จะเข้าใจความต้องการของคุณได้ชัดเจนขึ้น

2. กำหนดงบประมาณและระยะเวลาในการพัฒนา

ประเมินงบประมาณที่คุณมีอยู่สำหรับโครงการนี้ รวมถึงระยะเวลาที่คาดหวังให้โครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้ทีมพัฒนาสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างเหมาะสม งบประมาณนี้อาจจะแยกออกมาเป็นค่าพัฒนา, ค่า Server สำหรับรันระบบ ซึ่งส่วนใหญ่จะคิดตามการใช้งานเป็นรายเดือน รวมถึงค่า Maintenance ระบบหลังจากที่ทีมพัฒนาส่งมอบงานด้วย

3. เลือกผู้พัฒนาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 

ศึกษาประวัติและผลงานของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่คุณสนใจ ให้แน่ใจว่าพวกเขามีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทที่คุณต้องการ ซึ่งข้อดีของการได้ผู้พัฒนาที่มีประสบการณ์คือ เค้าจะสามารถให้คำปรึกษา และแนะนำคุณได้ รวมถึงอาจจะร่นเวลาในการพัฒนาลงได้ด้วย

4. เตรียมข้อมูลหรือระบบที่เกี่ยวข้อง 

หากโครงการของคุณต้องทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ หรือต้องใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก ให้เตรียมรายละเอียดและจัดหาสิ่งเหล่านี้ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ทีมพัฒนาสามารถเชื่อมต่อและใช้งานได้อย่างราบรื่น

5. กำหนดกระบวนการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ 

การทดสอบเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย จงกำหนดแนวทางและขั้นตอนในการทดสอบไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ทีมพัฒนาสามารถปฏิบัติตามได้

6. วางแผนการฝึกอบรมและการสนับสนุนหลังการติดตั้ง 

หลังจากที่ซอฟต์แวร์พร้อมใช้งาน คุณอาจต้องการฝึกอบรมผู้ใช้งานเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจต้องการบริการสนับสนุนจากผู้พัฒนาหากมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคต จงวางแผนเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้าด้วย

การเตรียมการเหล่านี้จะช่วยให้คุณและทีมพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และทำให้คุณได้ซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์และตรงตามความต้องการของคุณมากที่สุด